Pirkimo taisyklės

 • Uždėdami varnelę ties “Patvirtinu, kad sutinku su taisyklėmis”, patvirtinate, kad išsamiai susipažinote su pirkimo-pardavimo sąlygomis ir taisyklėmis, jas supratote ir sutinkate su jose išdėstytomis sąlygomis be įsipareigojate jų laikytis.

  1. SĄVOKOS
  1.1. Pirkimo-pardavimo e-ecosprendimai.lt parduotuvėje internete taisyklės (toliau – Taisyklės) – tai nuotolinė prekių pirkimo pardavimo sutartis, kuria nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu pardavimu internetinėje parduotuvėje www.e-ecosprendimai.lt.
  1.2. Internetinė parduotuvė www.e-ecosprendimai.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, prisiregistravęs prie www.e-ecosprendimai.lt parduotuvės sistemos, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes ir paslaugas.
  1.3. Pardavėjas, tai Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė ECO SPRENDIMAI, įmonės kodas 302476022, PVM mokėtojo kodas LT100005141613, registruota adresu Ateities g. 15A, LT-08304 Vilnius.
  1.4. Pirkėjas – asmuo, įsigijęs prekių ar paslaugų www.e-ecosprendimai.lt parduotuvėje ir atitinkantis reikalavimus:
  1.4.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  1.4.2. Nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų;
  1.4.3. Juridiniai asmenys;
  1.4.4. Visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
  1.4.5. Nurodyti nepilnamečiai asmenys turi teisę pirkti www.e-ecosprendimai.lt parduotuvėje tik turėdami tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą, išskyrus atvejus, kai šie asmenys savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis.
  1.5. Pirkimo pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per www.e-ecosprendimai.lt parduotuvę, ir šios Taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

  2. BENDROSIOS SĄLYGOS
  2.1. Šia Pirkimo – pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti Pirkėjo užsakytą ir apmokėtą prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekę nustatytą pinigų sumą ir priimti pristatytą prekę bei atlyginti pristatymo išlaidas, šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse numatytomis sąlygomis.
  2.2. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartimi ir abiem šalims yra privalomas teisinis dokumentas.
  2.3. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
  2.4. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti Taisykles. Naujausia Taisyklių versija publikuojama adresu https://e-ecosprendimai.lt/pirkimo-taisykles/. Taisyklių pakeitimai įsigalioja iškart juos paskelbus. Pardavėjas neprivalo įspėti apie pasikeitusias Taisykles. Pirkėjas susipažino ir sutinka su Taisyklių nauja redakcija, Jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą po Taisyklių pakeitimo ir/ar papildymo.

  3. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
  3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir paslaugas www.e-ecosprendimai.lt Parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  3.2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartą kainą už užsakytas prekes ir jas priimti.
  3.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti arba informuoti Pardavėją.
  3.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis gali kreiptis į Pardavėją dėl pagalbos suteikimo bet kuriais skelbiamais kontaktais.
  3.5. Siekiant pasiūlyti visavertes paslaugas, Pirkėjo bus prašoma leisti įrašyti jo naudojamame kompiuteryje (įrenginyje) informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Įrašyta informacija bus naudojama Pirkėjo, kaip ankstesnio svetainės naudotojo, atpažinimui ir svetainės lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas bet kada galės peržiūrėti, kokia informacija (slapukai) įrašoma, ir galės ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turės teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Pirkėjui gali būti neprieinamos. Duotą sutikimą bet kada galima atšaukti, pakeičiant savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipiantis į Pardavėją bet kuriais skelbiamais kontaktais. Plačiau apie svetainėje veikiančius slapukus - https://www.e-ecosprendimai.lt/slapukai.

  4. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
  4.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės www.e-ecosprendimai.lt teikiamomis paslaugomis.
  4.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus. Plačiau apie svetainės privatumo politiką - https://www.e-ecosprendimai.lt/privatumo-politika.
  4.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės (www.e-ecosprendimai.lt) darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
  4.4. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
  4.5. Parduotuvė turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo ir pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.
  4.6. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.
  4.7. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas – fizinis asmuo, nesumoka už prekes per 2 d. o, jeigu Pirkėjas – juridinis asmuo, per išankstinėje sąskaitoje nurodytą terminą.
  4.8. Pardavėjas turi teisę prašyti apmokėti pakartotinio prekės (-ių) pristatymo išlaidas, jeigu prekė(-ės) nepristatytos Pirkėjui dėl Pirkėjo neteisingai nurodyto adreso, kontaktinių duomenų ir pan., arba pareikalauti padengti susidariusį kainų skirtumą, jeigu Pirkėjas neteisingai nurodo pristatymo adresą, dėl ko buvo neteisingai apskaičiuota pristatymo kaina.
  4.9 Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes.

  5. SUTARTIES SUDARYMAS, PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
  5.1. Pirkėjas, sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti, taip pat sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo. Jei Pirkėjas perka užsiregistravęs svetainėje www.e-ecosprendimai.lt Pardavėjas Pirkėjo pirktų prekių PVM sąskaitas faktūras patalpina ir Pirkėjo asmeninėje paskyroje www.e-ecosprendimai.lt. Popierinės PVM sąskaitos-faktūros Pirkėjui nesiunčiamos. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
  5.2. E-ecosprendimai.lt parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos www.e-ecosprendimai.lt parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų prekių pristatymo būdą.
  5.3. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš tuo metu internetinėje parduotuvėje aktyvuotų būdų.
  5.4. Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti nuo mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos (išskyrus tuos atvejus, kai pirkėjas atsiskaito užsakymo atsiėmimo metu). Atitinkamai pagal pirkėjo pasirinktą apmokėjimo būdą, užsakymo apdorojimo laikas gali skirtis.
  5.4.1. Sumokėjimas už prekę prekės atsiėmimo metu – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas atlieka apmokėjimą kurjerių tarnybos darbuotojui (tik banko kortele), pristačiusiam prekę, arba Lietuvos pašto skyriuje, į kurį buvo pristatyta prekė, arba Pardavėjo atsiėmimo punktuose. Pirkėjas negali pasirinkti šio apmokėjimo būdo, jeigu jo suformuoto prekių krepšelio vertė yra didesnė nei 500 € arba Pirkėjas užsakęs prekes, neatvyko atsiimti prekių vieną ar daugiau kartų per paskutinius 12 mėnesių.
  5.5. Atsakomybė už duomenų saugumą atsiskaitymo metu tenka mokėjimą apdorojančiai sistemai, kurioje vyksta piniginės operacijos.
  5.6. Pagal prekių fiskalinį kasos aparato kvitą Pirkėjas gali prašyti Pardavėjo išrašyti išsirašyti PVM sąskaitą-faktūrą, arba ją suformuoti elektroninėje parduotuvėje www.e-ecosprendimai.lt, jeigu tokia galimybė yra.

  6. PREKIŲ PRISTATYMAS
  6.1. Pirkėjas, pasirenka prekių pristatymo būdą, pagal tuo metu elektroninėje parduotuvėje galiojančius pasirinkimus ir nurodo visą reikalingą (privalomą) informaciją: pristatymo adresą, kontaktus ir kt.
  6.2. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas pagal pateiktą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas) patikrina Pirkėjo ir ar prekes priimančio asmens tapatybę. Apie prekes priimančio asmens (ne)atitikimą Pirkėjo ar prekes priimančio asmens tapatybei Pardavėjas arba jo atstovas pažymi prekių priėmimą perdavimą žyminčiame dokumente ir perduoda arba atsisako perduoti prekes.
  6.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai arba užsakymo formoje nurodo asmens, priimsiančio prekes, duomenis. Tuo atveju, kai jis ar jo įgaliotas asmuo asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų. Pirkėjo, padariusio išankstinį apmokėjimą už prekes, ir nepriėmusio/neatsiėmusio prekių užsakymo dieną, užsakymas išformuojamas ir sandėliuojamas Pardavėjo punkte. Pakartotinis Pirkėjo užsakymo suformavimas apmokestinamas, taip pat Pirkėjas privalo pakartotinai užsakyti prekių pristatymo paslaugą ir už ją apmokėti arba atsiimti prekes asmeniškai Pardavėjo atsiėmimo punktuose.
  6.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.
  6.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius PVM sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, aukščiau nustatyta tvarka nesurašius laisvos formos siuntos pažeidimo akto, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų arba kilo jų atsiradimo metu.
  6.6. Prekių pristatymo (transportavimo) paslaugų tvarka ir įkainiai Lietuvoje nurodomo užsakymo metu pasirenkant pristatymo būdą.
  6.7. Prekių pristatymo (transportavimo) paslaugų pristatymo tvarka ir paslaugos mokestis siunčiant prekes į kitas valstybes yra apskaičiuojamas atsižvelgiant į prekių krepšelio svorį arba tūrį.
  6.8. Siunčiant/pristatant prekes už Lietuvos Respublikos ir (ar) ES muitų sąjungos ribų gali būti taikomi prekių importo mokesčiai. Pirkėjas yra pats atsakingas už mokesčių, susijusių su Preke, sumokėjimą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius importo, muito, PVM ir kitus mokesčius, jeigu jie taikomi.

  7. PARDAVĖJO TAIKOMOS AKCIJOS
  7.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas.
  7.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama www.e-ecosprendimai.lt parduotuvės tinklalapyje.
  7.3. Pardavėjas turi teisę parduoti dovanų čekius, už kuriuos Pirkėjas gali įsigyti Pardavėjo parduodamas prekes. Įsigyjamiems dovanų čekiams nuolaidos nėra taikomos. Dovanų čekiai negrąžinami ir į pinigus nėra keičiami.
  7.4. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra mažesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, kainų skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra didesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, jis turi sumokėti Pardavėjui kainų skirtumą.
  7.5. Nuolaidos kodai su konkrečia pinigų suma išskaičiuojami iš bendros prekės/ių vertės, taikant kainos išskaičiavimą kiekvienai prekei individualiai, pagal Pardavėją.
  7.6. Išparduodamoms prekėms jokios kitos nuolaidos nėra taikomos. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas prekių rūšis, kurioms nuolaidos nėra taikomos.
  7.7. Vieno apsipirkimo metu Pirkėjas gali naudoti tik vieną nuolaidos kodą ar dovanų čekį.

  8. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS
  8.1. Kiekvienos Pardavėjo www.e-ecosprendimai.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  8.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės. Prekė atitinka vartojimo pirkimo pardavimo sutartį, jei:
  8.2.1. prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę www.e-ecosprendimai.lt;
  8.2.2. prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;
  8.2.3. prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.
  8.3. E-ecosprendimai.lt neatsako už tai, kad parduodamos prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.
  8.4. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ar kartu su prekės sąskaita-faktūra, kuri atitinka garantinį lapą.
  8.5. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.
  8.6. Pardavėjas teikia prekių garantinės priežiūros paslaugą arba nukreipia tiesiogiai į garantinį aptarnavimą teikiantį centrą.

  9. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS
  9.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
  9.2. Pirkėjas turi teisę per keturiolika dienų, pakeisti nusipirktus daiktus pirkimo ar kitoje pardavėjo nurodytoje vietoje analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais. Jeigu keičiant daiktus susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.
  9.3. Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų daiktų, tai pirkėjas turi teisę per 9.2 dalyje nustatytą terminą grąžinti daiktus pardavėjui ir atgauti už juos sumokėtą kainą.
  9.4. Pirkėjo reikalavimas pakeisti daiktus tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradę prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš to pardavėjo.
  9.5. Nekeičiamų ir negrąžinamų daiktų sąrašas:
  9.5.1. tabakas ir tabako gaminiai;
  9.5.2. parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai;
  9.5.3. fotografijos ir kinematografijos prekės;
  9.5.4. spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai;
  9.5.5. audiniai;
  9.5.6. kiliminė grindų danga, išskyrus kilimus ir kilimėlius;
  9.5.7. megzti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai drabužiai;
  9.5.8. kūdikių drabužėliai;
  9.5.9. pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai;
  9.5.10. siūti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai;
  9.5.11. liemenėlės, juosmenys, korsetai ir panašūs dirbiniai;
  9.5.12. perlai, brangakmeniai, taurieji metalai ir jų dirbiniai, išskyrus dirbtinę bižuteriją;
  9.5.13. mašinos ir mechaniniai įrenginiai;
  9.5.14. elektros mašinos ir įrenginiai, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai;
  9.5.15. antžeminio transporto priemonės
  9.5.16. laivai, valtis ir plaukiojantys įrenginiai
  9.5.17. optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai;
  9.5.18. laikrodžiai;
  9.5.19. muzikos instrumentai;
  9.5.20. ginklai ir šaudmenys;
  9.5.21. baldai, patalynės reikmenys, šviestuvai;
  9.5.22. žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis;
  9.5.23. meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai;
  9.5.24. augalai, gyvūnai ir tinkamos kokybės maisto prekės;
  9.5.25. sveriamos ir matuojamos prekės, kurios vartotojo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir panašiai..
  Vartotojo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus gali būti tenkinamas tik tada, kai pardavėjas sutinka, įsigijus 9.5. punkte nurodytas prekes.

  10. ATSAKOMYBĖ
  10.1. Pardavėjas nėra atsakingas už www.e-ecosprendimai.lt parduotuvėje esančių nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą. Pardavėjas aukščiau nurodytų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims neatstovauja.
  10.2. Žalos atveju, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip.

  11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  11.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
  11.2. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.
  11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

  PIRKIMO-PARDAVIMO SĄLYGŲ IR TAISYKLIŲ VERSIJA: 2021.01.01